Vít Kašpařík – bezové píšťaly

Výroba a prodej dřevěných lidových hudebních nástrojů. Víťa Kašpařík vyrábí téměř všechny druhy dřevěných lidových a archaických píšťal (koncovky, jednoručky, dvojačky, tří až devítidírkové píšťaly, fujary).
Telefon: +420 604 444 398
vitkasparik@seznam.cz

Rovněž výborné jsou jeho středověké a lidové strunné nástroje s dlabaným korpusem (fiduly, třístrunné ochlebky, čtyřstrunné dlabané housle; vše vč. smyčců).
Víťu Kašpaříka najdete většinou ve Valašském muzeu v přírodě, nebo u něho na chalupě ve Velkých Karlovicích / Oslové.
Muzeum Příbor – Vít Kašpařík – tradiční lidové nástroje z Beskyd