Dřevařská firma TAROS NOVA s.r.o.

Firma TAROS NOVA vznikla v roce 1996 jako zcela soukromá firma s desítkou zaměstnanců, zabývající se převážně truhlářskou a tesařskou prací. Během let se společnost stále více specializovala a zaměřovala na potřeby zákazníka v oblasti střešních konstrukcí a její hlavní náplní se stala dodávka střech na klíč. V roce 2001 se firma transformovala z fyzické osoby na právnickou a vznikla společnost TAROS NOVA s.r.o., která navázala na koncepci uspokojování zákazníka. Proto již dnes poskytuje veškeré dodavatelské a montážní služby týkající se všech druhů dřevěných a ocelových konstrukcí včetně kompletní dodávky od návrhu konstrukce, statického posouzení až po dodávku střešních plášťů.
www.taros-nova.cz